Behandling

För att bli av med tennisarmbåge så finns det ett antal behandlingsmetoder man kan testa. Det viktigaste är att klarlägga orsaksmekanismen till varför smärtan uppstod innan man börjar behandla, detta för att undvika att besvären återkommer. När väl orsaksmekanism är funnen, och smärtan är borta så arbetar vi förebyggande så att du ska slippa få tennisarmbåge igen.

tennisarmbågeVi på Napralogica använder oss av stötvågsbehandling i kombination med medicinsk laser (660nm) och naprapatiska behandlingsmetoder för att:

1) ta bort smärtan
2) stimulera kroppens egna läkningsprocesser
3) öka rörligheten i påverkade leder och göra så att skadan läks ut permanent.

Stötvågsbehandling är en väl beprövad och vetenskapligt bevisat effektiv behandlingsmetod som med stor framgång används mot tennisarmbåge, och andra kroniska senbesvär såsom golfarmbåge, hälseneinflammation, hälsporre, hopparknä med flera. I kombination med medicinsk laser så är vår erfarenhet att patienterna svarar mycket bra avseende smärtfrihet och funktionalitet efter behandling hos oss.

Stötvågsbehandling är den kraftigaste icke-invasiva behandlingsmetoden som finns att tillgå idag. Normalt sett uppstår inga biverkningar vid stötvågsbehandling, och det som kan uppstå är ömhet i muskulatur och ibland ett blåmärke om man har lätt att få blåmärken.

Andra åtgärder:

Kortisoninjektioner

Kortisoninjektioner har länge framhållits som en effektiv behandlingsmetod. Nya rön som bl.a presenterats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet (2010;376:1751-1767) och diskuterats i en SBU-rapport som går att läsa här konstaterar man att långtidseffekten av kortisoninjektion ofta gör besvären värre än de var innan kortisoninjektionen togs. Man har även konstaterat att andra behandlingsmetoder svarar sämre efter en kortisoninjektion än om patienten inte fått någon kortisoninjektion. Vi rekommenderar därför alla som har blivit rekommenderade att ta kortisoninjektion mot tennisarmbåge att fråga ansvarige läkare om senaste medicinska rön och långtidseffekterna av injektioner.

Vila

Vila framställs ofta som en effektiv behandlingsmetod. Om man inte använder armen eller handleden så påfrestas inte vävnaden, och ingen smärta uppstår. Då tennisarmbåge är ett degenerativt tillstånd i bindväv eller sena så kommer vila inte göra att skadan läker ut, utan endast leda till smärtfrihet då armbågen inte belastas.

Rehabilitering

Degenerativa tillstånd såsom tennisarmbåge och hälseneinflammation har visat sig svara mycket bra på excentrisk träning av påverkad muskulatur. Nyare forskning visar att (häl)senan reagerar lika bra på statisk, koncentrisk likväl som excentrisk belastning. Trots att studien är utförd på hälsenor anser vi att den direkt är överförbar på tennisarmbåge. Belastningen leder till regeneration och att senan och dess infästning läker ut och blir smärtfri. Detta är dock en långsam process som kan sträcka sig över månader.

Läkemedel

Då tillståndet endast är inflammatoriskt i det akuta skedet så har antiinflammatoriska (NSAID) preparat såsom Voltaren, Diklofenak och Ipren en ytterst begränsad effekt på tennisarmbåge. Medicinerna tar endast bort smärtan, och åtgärdar inte själva skadan som har uppstått i vävnaden. Med tanke på att långvarigt bruk av mediciner kan ge skador på kroppen så anser vi att man bör undvika dessa när inflammatoriska markörer inte längre kan hittas vid tennisarmbåge.

Kirurgi

Vid kronisk tennisarmbåge som inte läker med hjälp av andra behandlingsmetoder finns även möjlighet till kirurgi. Det finns flera olika metoder för att operera tennisarmbåge, och olika lång rehabiliteringsperiod efter operationen, men gemensamt är att de till 85% blir bra på lång sikt.

Vi finns på Napralogica, Upplandsgatan 61, T-bana Odenplan i Stockholm samt i Läkarhuset, Kungsgatan 43 i Uppsala

Varmt välkommen att boka din behandling av tennisarmbåge hos oss.

Vi är medlemmar i Svenska Naprapatförbundet, Svensk Förening För Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin samt legitimerade av Socialstyrelsen.
SNF-SFFAI-tennisarmbåge

<< till förstasidan om tennisarmbåge